ТЕРРА ЛИЗИНГ АД

Бърз кредит от ТЕРРА ЛИЗИНГ АД

Фирма за бърз кредит ТЕРРА ЛИЗИНГ АД

всички небанкови финансови институции
ТЕРРА ЛИЗИНГ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ТЕРРА ЛИЗИНГ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00438

206408014

БНБ-37604/06.04.2021

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1421 КВ. ЛОЗЕНЕЦ БУЛ. “АРСЕНАЛСКИ” 11, ЕТ.3, АП. 3

ЗОРНИЦА ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА, ТЕЛ. 0879 109 179

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства