Небанкови кредити

Небанкови кредити

Списък с всички фирми за небанкови кредити, които са регистрирани в БНБ

ХЪРСЕВ КО. КДА

ХЪРСЕВ КО. КДА 1.Гаранционни сделки. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.други дейности

Вижте повече

ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД

ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности. 3.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали

Вижте повече

ФИНАНСОВА КЪЩА КРИСТИ ЕООД

ФИНАНСОВА КЪЩА КРИСТИ ЕООД 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.Парично брокерство. 4.Гаранционни сделки

Вижте повече

ФИНАНС ГРУП 1 ООД

ФИНАНС ГРУП 1 ООД 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)

Вижте повече

ФИНАНС АСПЕКТ ООД

ФИНАНС АСПЕКТ ООД Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства

Вижте повече

ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства

Вижте повече

ФАКТОР И.Н. АД

ФАКТОР И.Н. АД 1.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.други дейности

Вижте повече

СИ ФИНАНСИ ГРУП ЕООД

СИ ФИНАНСИ ГРУП ЕООД 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.други дейности

Вижте повече

КРЕДИСИМО ЕАД

КРЕДИСИМО ЕАД 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция

Вижте повече

КРЕДИБЪЛ АД

КРЕДИБЪЛ АД Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства

Вижте повече

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)

Вижте повече

ИНВЕСТ – С ООД

ИНВЕСТ – С ООД 1.Гаранционни сделки. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.Финансов лизинг

Вижте повече

ИНВЕСТ ООД

ИНВЕСТ ООД 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Гаранционни сделки

Вижте повече

ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства

Вижте повече

ДИС-ТРЕЙДИНГ ООД

ДИС-ТРЕЙДИНГ ООД 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали

Вижте повече

ВИП КРЕДИТ ЕООД

ВИП КРЕДИТ ЕООД Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства

Вижте повече

ВЕГА-1 ООД

ВЕГА-1 ООД 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция

Вижте повече