КРЕДИБЪЛ АД

Бърз кредит от КРЕДИБЪЛ АД

Фирма за бърз кредит КРЕДИБЪЛ АД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИБЪЛ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИБЪЛ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00012

175119012

РД22-1493/14.08.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 УЛ. БУДАПЕЩА 13, ЕТ. 1, АП. 1

СВЕТЛА ЖЕЧКОВА ЦВЕТКОВА, ТЕЛ. 0888758965

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства