БОРОВЕЦ ИНВЕСТ 2012 ЕООД

Бърз кредит от БОРОВЕЦ ИНВЕСТ 2012 ЕООД

Фирма за бърз кредит БОРОВЕЦ ИНВЕСТ 2012 ЕООД

всички небанкови финансови институции
БОРОВЕЦ ИНВЕСТ 2012 ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите БОРОВЕЦ ИНВЕСТ 2012 ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00350

201905674

БНБ-75895/13.08.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ЯМБОЛ 8600 ЙОРДАН ЙОВКОВ 6

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТИХОВ, ТЕЛ. 0898449513

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства