АЛФИА АД

Бърз кредит от АЛФИА АД

Фирма за бърз кредит АЛФИА АД

всички небанкови финансови институции
АЛФИА АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите АЛФИА АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00342

201556525

БНБ-53255/03.06.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 109

ТЕОДОРА ЕМИЛОВА ХЪРСЕВА, ТЕЛ. 029805003

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства