ЗИ-МЕТРИКС АД

Бърз кредит от ЗИ-МЕТРИКС АД

Фирма за бърз кредит ЗИ-МЕТРИКС АД

всички небанкови финансови институции
ЗИ-МЕТРИКС АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЗИ-МЕТРИКС АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00172

200888528

РД22-0375/18.02.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1680 УЛ. КЮСТЕНДИЛ № 23Б, ЕТ. 2

РУМЕН РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ, ТЕЛ. 0899 181 066

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства