ВИВУС.БГ ЕООД

Бърз кредит от ВИВУС.БГ ЕООД

Фирма за бърз кредит ВИВУС.БГ ЕООД

всички небанкови финансови институции
ВИВУС.БГ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ВИВУС.БГ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00313

202393458

РД22-1236/05.06.2013

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1421 УЛ. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ № 52-54

ЗДРАВКО СТАМЕНОВ РАЙЧЕВ, ТЕЛ. 0700 45 010

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства