ВИВА КРЕДИТ АД

Бърз кредит от ВИВА КРЕДИТ АД

Фирма за бърз кредит ВИВА КРЕДИТ АД

всички небанкови финансови институции
ВИВА КРЕДИТ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ВИВА КРЕДИТ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00473

207343548

БНБ-50260/02.05.2023

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1324 Ж.К. ЛЮЛИН 7, БУЛ. ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ 28, АТЦ “СИЛВЪР ЦЕНТЪР”, ЕТ. 2 ОФИС 73Г

СВИЛЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ, ТЕЛ. 0884003378

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.Финансов лизинг