ВИП КРЕДИТ ЕООД

Бърз кредит от ВИП КРЕДИТ ЕООД

Фирма за бърз кредит ВИП КРЕДИТ ЕООД

всички небанкови финансови институции
ВИП КРЕДИТ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ВИП КРЕДИТ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00016

200617669

РД22-1674/10.09.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ШУМЕН 9700 БУЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ №69

СТЕФАН КРАСИМИРОВ КУЦАРОВ, ТЕЛ. 0899897504

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства