ВИКТОРИЯ 1111 ЕООД

Бърз кредит от ВИКТОРИЯ 1111 ЕООД

Фирма за бърз кредит ВИКТОРИЯ 1111 ЕООД

всички небанкови финансови институции
ВИКТОРИЯ 1111 ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ВИКТОРИЯ 1111 ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00444

206522377

БНБ-100437/24.09.2021

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ВАРНА 9000 БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 6А

СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ ХИКОВ, ТЕЛ. 0899222999

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности