ВИКТОРИЯ 111 ЕООД

Бърз кредит от ВИКТОРИЯ 111 ЕООД

Фирма за бърз кредит ВИКТОРИЯ 111 ЕООД

всички небанкови финансови институции
ВИКТОРИЯ 111 ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ВИКТОРИЯ 111 ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00366

203967492

БНБ-42853/26.04.2016

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ВАРНА 9000 БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 6-А

СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ ХИКОВ, ТЕЛ. 0899222999

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности