ВЕГА 1000 ЕООД

Бърз кредит от ВЕГА 1000 ЕООД

Фирма за бърз кредит ВЕГА 1000 ЕООД

всички небанкови финансови институции
ВЕГА 1000 ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ВЕГА 1000 ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00340

202264431

БНБ-39968/21.04.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ШУМЕН 9700 УЛ.ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР №54

ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ТЕЛ. 0889719343

Дейности по ЗКИ

Гаранционни сделки