ВЕГА-1 ООД

Бърз кредит от ВЕГА-1 ООД

Фирма за бърз кредит ВЕГА-1 ООД

всички небанкови финансови институции
ВЕГА-1 ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ВЕГА-1 ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00007

127619871

РД22-1380/03.08.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ШУМЕН 9700 УЛ.ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР №54

ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ТЕЛ. 0889719343

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция