“ВАРНА КРЕДИТ ГРУП” ООД

Бърз кредит от “ВАРНА КРЕДИТ ГРУП” ООД

Фирма за бърз кредит “ВАРНА КРЕДИТ ГРУП” ООД

всички небанкови финансови институции
“ВАРНА КРЕДИТ ГРУП” ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите “ВАРНА КРЕДИТ ГРУП” ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00206

201056687

РД22-1986/07.09.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ВАРНА 9000 УЛ.”АЛЕКСАНДАР ДЯКОВИЧ” 45

СВЕТЛА СТОЯНОВА ТОДОРОВА, ТЕЛ. +359 52 699 555

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства