ВАКЛИН ГРУП-ЛИЗИНГ ЕООД

Бърз кредит от ВАКЛИН ГРУП-ЛИЗИНГ ЕООД

Фирма за бърз кредит ВАКЛИН ГРУП-ЛИЗИНГ ЕООД

всички небанкови финансови институции
ВАКЛИН ГРУП-ЛИЗИНГ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ВАКЛИН ГРУП-ЛИЗИНГ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00458

206883000

БНБ-94801/08.09.2022

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1309 Ж.К. СВЕТА ТРОИЦА, БУЛ. ГЕН. Н. Г. СТОЛЕТОВ № 11, ВХ. Б, ЕТ. 6, ОФИС 16

ПОЛИНА ПАНАЙОТОВА ВАКЛИН, ТЕЛ. +359884180891

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг