УСТОИ ЕАД

Бърз кредит от УСТОИ ЕАД

Фирма за бърз кредит УСТОИ ЕАД

всички небанкови финансови институции
УСТОИ ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите УСТОИ ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00098

123676736

РД22-2228/16.11.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1612 УЛ. ХАН ПРЕСИАН №6-8

КРИСТИАН ЕМАНУИЛОВ ПАТАШЕВ, ТЕЛ. 070017005

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства