УЛТИМА Ф ЕООД

Бърз кредит от УЛТИМА Ф ЕООД

Фирма за бърз кредит УЛТИМА Ф ЕООД

всички небанкови финансови институции
УЛТИМА Ф ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите УЛТИМА Ф ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00338

203227238

БНБ-31837/02.04.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ШУМЕН 9700 УЛ. “ВАСИЛ ДРУМЕВ” № 17Б

СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА, ТЕЛ. 054830955

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг