ТРЪСТ СЪЛЮШЪН ЕАД

Бърз кредит от ТРЪСТ СЪЛЮШЪН ЕАД

Фирма за бърз кредит ТРЪСТ СЪЛЮШЪН ЕАД

всички небанкови финансови институции
ТРЪСТ СЪЛЮШЪН ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ТРЪСТ СЪЛЮШЪН ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00397

205062449

БНБ-57153/21.05.2018

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 28, ЕТ. 3

МАРТИН ДЕСПОВ ДЕСПОВ, ТЕЛ. 882550640

Дейности по ЗКИ

1.Гаранционни сделки. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства