ТРАНСЛИЗИНГ ЕАД

Бърз кредит от ТРАНСЛИЗИНГ ЕАД

Фирма за бърз кредит ТРАНСЛИЗИНГ ЕАД

всички небанкови финансови институции
ТРАНСЛИЗИНГ ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ТРАНСЛИЗИНГ ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00358

131513692

БНБ-90811/09.10.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 УЛ. ПАРИЖ 8

ИВАН ВЕЛЕСЛАВОВ МАСЛАРОВ, ТЕЛ. 02/9309970

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.други дейности