ТОП КРЕДИТ ООД

Бърз кредит от ТОП КРЕДИТ ООД

Фирма за бърз кредит ТОП КРЕДИТ ООД

всички небанкови финансови институции
ТОП КРЕДИТ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ТОП КРЕДИТ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00283

202171201

РД22-1981/18.09.2012

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ПЛЕВЕН 5800 УЛ. Г.С. РАКОВСКИ 41

НИКОЛ ЙОРДАНОВА ЧЕРВЕНКОВА, ТЕЛ. 0885048348

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства