ТИЕМ ФИНАНСИ ООД

Бърз кредит от ТИЕМ ФИНАНСИ ООД

Фирма за бърз кредит ТИЕМ ФИНАНСИ ООД

всички небанкови финансови институции
ТИЕМ ФИНАНСИ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ТИЕМ ФИНАНСИ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00464

202786529

БНБ-119213/10.11.2022

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ПЕРНИК 2300 УЛ. КРАКРА, БЛ. 39, ЕТ 1, ОФИС 5

ТАНЯ ПЕТКОВА ТОДОРОВА, ТЕЛ. 0892355262

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)