ТЕРУ КРЕДИТ ЕООД

Бърз кредит от ТЕРУ КРЕДИТ ЕООД

Фирма за бърз кредит ТЕРУ КРЕДИТ ЕООД

всички небанкови финансови институции
ТЕРУ КРЕДИТ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ТЕРУ КРЕДИТ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00375

200871781

БНБ-79434/29.08.2016

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ЯМБОЛ 8600 КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР, ОФИС 11

ЖИВКА ИВАНОВА ИВАНОВА, ТЕЛ. 0879500120

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства