Т.С.ЛИЗИНГ-АУТО ООД

Бърз кредит от Т.С.ЛИЗИНГ-АУТО ООД

Фирма за бърз кредит Т.С.ЛИЗИНГ-АУТО ООД

всички небанкови финансови институции
Т.С.ЛИЗИНГ-АУТО ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите Т.С.ЛИЗИНГ-АУТО ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00126

831806481

РД22-2554/16.12.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1680 УЛ.ЛЕРИН №61

ТЕОДОРА НИКОЛОВА ЦОНКОВА-ГИБИНСКА, ТЕЛ. 06 963 40 08, 02 963 37 07

Дейности по ЗКИ

Финансов лизинг