СТИК-КРЕДИТ АД

Бърз кредит от СТИК-КРЕДИТ АД

Фирма за бърз кредит СТИК-КРЕДИТ АД

всички небанкови финансови институции
СТИК-КРЕДИТ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите СТИК-КРЕДИТ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00370

202557159

БНБ-61374/06.07.2016

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ШУМЕН 9700 ПЛ. ОБОРИЩЕ 13Б

ХРИСТИНА МИТКОВА ТОДОРОВА, ТЕЛ. 0898668584

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности