СТАРКОМ ФИНАНС ЕАД

Бърз кредит от СТАРКОМ ФИНАНС ЕАД

Фирма за бърз кредит СТАРКОМ ФИНАНС ЕАД

всички небанкови финансови институции
СТАРКОМ ФИНАНС ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите СТАРКОМ ФИНАНС ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00440

206074162

БНБ-38509/08.04.2021

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1592 БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ 43

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ, ТЕЛ. 0899992020

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства