СТАНДАРТ ЛИЗИНГ ООД

Бърз кредит от СТАНДАРТ ЛИЗИНГ ООД

Фирма за бърз кредит СТАНДАРТ ЛИЗИНГ ООД

всички небанкови финансови институции
СТАНДАРТ ЛИЗИНГ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите СТАНДАРТ ЛИЗИНГ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00101

131401647

РД22-2296/19.11.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1111 ЖК ЯВОРОВ БЛ.73 ВХ.А ЕТ.5 АП.10

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, ТЕЛ. 029714004

Дейности по ЗКИ

Финансов лизинг