СТАЛ 2007 ЕООД

Бърз кредит от СТАЛ 2007 ЕООД

Фирма за бърз кредит СТАЛ 2007 ЕООД

всички небанкови финансови институции
СТАЛ 2007 ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите СТАЛ 2007 ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00222

175336717

РД22-3020/22.12.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1614 ГОРНА БАНЯ, УЛ. 639 № 9

ПЕТЪР СТОЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ, ТЕЛ. 0877000088

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция