“СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП” АД

Бърз кредит от “СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП” АД

Фирма за бърз кредит “СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП” АД

всички небанкови финансови институции
“СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП” АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите “СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП” АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00144

175302519

РД22-0099/18.01.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1172 Ж.К. ДИАНАБАД, УЛ. ВАСИЛ КАЛЧЕВ, БЛ. 58, АП.ОФИС № 6

АДРИАН ДИМИТРОВ СТАНЕВ, ТЕЛ. 02/9616700

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности