СМАРТ ФАКТОРИНГ ЕООД

Бърз кредит от СМАРТ ФАКТОРИНГ ЕООД

Фирма за бърз кредит СМАРТ ФАКТОРИНГ ЕООД

всички небанкови финансови институции
СМАРТ ФАКТОРИНГ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите СМАРТ ФАКТОРИНГ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00478

207214254

БНБ-113927/10.10.2023

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 Р-Н ТРИАДИЦА, ПЛ. ПОЗИТАНО № 2

ЕЛИЦА РУМЕНОВА КОСТОВА-НИКОВА, ТЕЛ. 0897940760

Дейности по ЗКИ

1.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства