СКАНИЯ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Бърз кредит от СКАНИЯ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Фирма за бърз кредит СКАНИЯ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

всички небанкови финансови институции
СКАНИЯ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите СКАНИЯ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00169

175108126

РД22-0324/15.02.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1186 С ГЕРМАН СТОЛИЧНА ОБЩИНА Р-Н ПАНЧАРЕВО УЛ МАНАСТИРСКА ВОДЕНИЦА 5

НИКОЛАЙ ИВАНОВ МИНЕВ, ТЕЛ. 0887 933790

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.други дейности