СИТИ КОРЕКТ КРЕДИТ ООД

Бърз кредит от СИТИ КОРЕКТ КРЕДИТ ООД

Фирма за бърз кредит СИТИ КОРЕКТ КРЕДИТ ООД

всички небанкови финансови институции
СИТИ КОРЕКТ КРЕДИТ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите СИТИ КОРЕКТ КРЕДИТ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00296

126647259

РД22-2609/26.11.2012

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ХАРМАНЛИ 6450 УЛ. ИВАН ВАЗОВ 3

РУМЕН АТАНАСОВ ТЯНКОВ, ТЕЛ. 0896003004

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства