СИТИ КЕШ ООД

Бърз кредит от СИТИ КЕШ ООД

Фирма за бърз кредит СИТИ КЕШ ООД

всички небанкови финансови институции
СИТИ КЕШ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите СИТИ КЕШ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00316

202531869

РД22-1427/25.06.2013

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1784 Р-Н МЛАДОСТ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 115 Е, ЕТАЖ 5

НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ, ТЕЛ. 0887775525

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства