СИС КРЕДИТ АД

Бърз кредит от СИС КРЕДИТ АД

Фирма за бърз кредит СИС КРЕДИТ АД

всички небанкови финансови институции
СИС КРЕДИТ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите СИС КРЕДИТ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00297

202154974

РД22-2647/28.11.2012

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 УЛ. Г. С. РАКОВСКИ 140, ЕТ. 4

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЙОНЧЕВ, ТЕЛ. 02/988 85 95

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг