СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ АД

Бърз кредит от СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ АД

Фирма за бърз кредит СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ АД

всички небанкови финансови институции
СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00443

206613478

БНБ-96892/13.09.2021

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ПЕРНИК 2300 УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ № 47А

ИЛИЯ НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ, ТЕЛ. 0895014937

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства