СИЕФЕН АД

Бърз кредит от СИЕФЕН АД

Фирма за бърз кредит СИЕФЕН АД

всички небанкови финансови институции
СИЕФЕН АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите СИЕФЕН АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00457

206664533

БНБ-92286/30.08.2022

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 УЛ. МОСКОВСКА 9

ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ, ТЕЛ. +359889907297

Дейности по ЗКИ

Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)