СИ ФИНАНСИ ГРУП ЕООД

Бърз кредит от СИ ФИНАНСИ ГРУП ЕООД

Фирма за бърз кредит СИ ФИНАНСИ ГРУП ЕООД

всички небанкови финансови институции
СИ ФИНАНСИ ГРУП ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите СИ ФИНАНСИ ГРУП ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00023

200437023

РД22-1696/11.09.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ПЛОВДИВ 4000 ПЛОВДИВ-СЕВЕР №64А

ИВАН ХРИСТОВ АСЕНОВ, ТЕЛ. 032233001

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.други дейности