СЕРДИГЕН АД

Бърз кредит от СЕРДИГЕН АД

Фирма за бърз кредит СЕРДИГЕН АД

всички небанкови финансови институции
СЕРДИГЕН АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите СЕРДИГЕН АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00441

206320870

БНБ-63612/14.06.2021

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 БУЛ. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 109

ЗЛАТИН ГЕОРГИЕВ СЪРЪСТОВ, ТЕЛ. 0899966958

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства