РОЯЛ КРЕДИТ ЕООД

Бърз кредит от РОЯЛ КРЕДИТ ЕООД

Фирма за бърз кредит РОЯЛ КРЕДИТ ЕООД

всички небанкови финансови институции
РОЯЛ КРЕДИТ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите РОЯЛ КРЕДИТ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00484

207535908

БНБ-13862/29.01.2024

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 БУЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 55 ЕТ.3

СИМЕОН ИВАНОВ АНДОНОВ, ТЕЛ. 0879326439

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)