РЕВО ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД

Бърз кредит от РЕВО ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД

Фирма за бърз кредит РЕВО ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД

всички небанкови финансови институции
РЕВО ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите РЕВО ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00474

206959074

БНБ-78696/14.07.2023

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1612 Ж.К. ХИПОДРУМА, БУЛ. ЦАР БОРИС III № 1

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БОЙЧЕВ, ТЕЛ. +359886846869

Дейности по ЗКИ

1.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства