РЕКРЕДИТ ООД

Бърз кредит от РЕКРЕДИТ ООД

Фирма за бърз кредит РЕКРЕДИТ ООД

всички небанкови финансови институции
РЕКРЕДИТ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите РЕКРЕДИТ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00329

202749720

БНБ-06765/21.12.2013

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1750 РАЙОН МЛАДОСТ, Ж.К. МЛАДОСТ 1, БЛ. 23, ВХ. 8, ЕТ. 8, АП. 111

ПЛАМЕН ПЕТКОВ ХУБЕНОВ, ТЕЛ. 0897001001

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства