ПРОФИТ ЕКСПЕРТ ООД

Бърз кредит от ПРОФИТ ЕКСПЕРТ ООД

Фирма за бърз кредит ПРОФИТ ЕКСПЕРТ ООД

всички небанкови финансови институции
ПРОФИТ ЕКСПЕРТ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ПРОФИТ ЕКСПЕРТ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00369

200983175

БНБ-60527/04.07.2016

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 УЛ.ДЕБЪР 21

КЪНЧО ХРИСТОВ ИЛИЕВ, ТЕЛ. 0899883350

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства