ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД

Бърз кредит от ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД

Фирма за бърз кредит ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД

всички небанкови финансови институции
ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00367

203321682

БНБ-53634/08.06.2016

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1360 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ОРИОН, УЛ. 3020 N 34

КРЕМЕН ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ, ТЕЛ. 0889529079

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)