ПРАЙМ ЛИЗИНГ ЕООД

Бърз кредит от ПРАЙМ ЛИЗИНГ ЕООД

Фирма за бърз кредит ПРАЙМ ЛИЗИНГ ЕООД

всички небанкови финансови институции
ПРАЙМ ЛИЗИНГ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ПРАЙМ ЛИЗИНГ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00082

131184880

РД22-2033/27.10.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 УЛ КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I №1 ЕТАЖ 4

БОРЯНА МАРИНОВА НИКОЛОВА; ВАСИЛ ПЕТРОВ ДЖЕРАХОВ, ТЕЛ. 00359886834510

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.други дейности. 3.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства