ПОРШЕ ЛИЗИНГ БГ ЕООД

Бърз кредит от ПОРШЕ ЛИЗИНГ БГ ЕООД

Фирма за бърз кредит ПОРШЕ ЛИЗИНГ БГ ЕООД

всички небанкови финансови институции
ПОРШЕ ЛИЗИНГ БГ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ПОРШЕ ЛИЗИНГ БГ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00145

131283654

РД22-0102/18.01.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1766 МЛАДОСТ IV, БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ, СГР.12А, ЕТ.2

МАРТИН КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ, ТЕЛ. 024899100

Дейности по ЗКИ

Финансов лизинг