ПАУЪР ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖЪР ООД

Бърз кредит от ПАУЪР ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖЪР ООД

Фирма за бърз кредит ПАУЪР ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖЪР ООД

всички небанкови финансови институции
ПАУЪР ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖЪР ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ПАУЪР ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖЪР ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00476

207198377

БНБ-93960/18.08.2023

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 ПЛ. ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ № 6, ЕТ.2, ОФИС 5

ПЕТКО ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ, ТЕЛ. 0883 559 556

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 4.Гаранционни сделки. 5.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция