ПАРТ ФИНАНС ЕООД

Бърз кредит от ПАРТ ФИНАНС ЕООД

Фирма за бърз кредит ПАРТ ФИНАНС ЕООД

всички небанкови финансови институции
ПАРТ ФИНАНС ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ПАРТ ФИНАНС ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00411

205311377

БНБ-130681/14.12.2018

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1404 БУЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ № 24

ПЕТЪР КИРИЛОВ АНДРЕЕВ, ТЕЛ. 0877505525

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Гаранционни сделки. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 5.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция