ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ АД

Бърз кредит от ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ АД

Фирма за бърз кредит ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ АД

всички небанкови финансови институции
ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00049

200111369

РД22-1839/01.10.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

КЛАДНИЦА 2347 Е.С ДЕЛТА ХИЛ, УЛ. СОФИЯ 59

ПИРИН МИХАЙЛОВ ГАЛОВ, ТЕЛ. 0893322700

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства