ПАНКРЕДИТ ЕООД

Бърз кредит от ПАНКРЕДИТ ЕООД

Фирма за бърз кредит ПАНКРЕДИТ ЕООД

всички небанкови финансови институции
ПАНКРЕДИТ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ПАНКРЕДИТ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00462

207093272

БНБ-113453/26.10.2022

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1680 ГР. СОФИЯ, РАЙОН КРАСНО СЕЛО, КВ. БОРОВО, БЛ. 235, ВХ. А, ЕТ. 2, АП. 4

ВЕНИСЛАВ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, ТЕЛ. 0877166301

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Гаранционни сделки. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 4.Финансов лизинг. 5.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция