П.А. ФИНАНСИ ЕАД

Бърз кредит от П.А. ФИНАНСИ ЕАД

Фирма за бърз кредит П.А. ФИНАНСИ ЕАД

всички небанкови финансови институции
П.А. ФИНАНСИ ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите П.А. ФИНАНСИ ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00460

206644979

БНБ-102344/03.10.2022

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ПЛОВДИВ 4000 УЛ. 4-ТИ ЯНУАРИ №36, ЕТ.4, АП. 6

ПЕТКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ТЕЛ. 0898699311

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Гаранционни сделки. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 5.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция