ОТП ЛИЗИНГ ЕООД

Бърз кредит от ОТП ЛИЗИНГ ЕООД

Фирма за бърз кредит ОТП ЛИЗИНГ ЕООД

всички небанкови финансови институции
ОТП ЛИЗИНГ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ОТП ЛИЗИНГ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00070

131391369

РД22-1978/20.10.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1303 БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ № 28 ЕТ. 4

МИХАИЛ РУМЕНОВ КОМИТСКИ, ТЕЛ. 0896885112

Дейности по ЗКИ

Финансов лизинг